Головна / ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Натискаючи «ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ» Ви підтверджуєте своє бажання користування сервісом та надаєте ПрАТ «Київстар» згоду на обробку своїх персональних даних, зміст якої викладено нижче, з метою визначеною нижче.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Дійсним підтверджую, що вносячи свої дані до форми, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року, № 2297-VI, я надаю ПрАТ «Київстар» згоду на: обробку персональних даних, отриманих із первинних джерел з метою визначеною в пункті 4 цієї Згоди; передачу зазначених персональних даних третім особам; обробку таких персональних даних в історичних та статистичних цілях; обробку і зберігання їх протягом строку визначеного в пункті 6 Згоди. Одночасно підтверджую, що мене належним чином повідомлено про:
  1. Володільця персональних даних, яким виступає ПрАТ «Київстар» та який забезпечує належний захист персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
  2. Склад та зміст персональних даних, на обробку яких я надаю цю згоду, а саме: прізвище, ім’я та по-батькові, особистий абонентський номер телефону, адресу електронного поштового ящика, РНОКПП (ІНН);
  3. Мої права, як суб’єкта персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;

  1. Мету обробки персональних даних, що полягає в забезпеченні якісної обробки вашого запиту, комунікації з Вами представників ПрАТ «Київстар», статистичній обробці, інформуванні про нові пропозиції та продукти, та інформуванні заявника про перебіг розгляду його заявок;
  2. Третіх осіб, яким можуть передаватися Ваші персональні дані: технічні партнери, контрагенти ПрАТ «Київстар», що забезпечують належне надання послуг, юридичні особи Групи Компаній Veon, зокрема VEON Ltd. за адресою Claude Debussylaan 88, 1082 MD Амстердам, Нідерланди та, у визначених законом випадках, державні органи. З зазначеними у цьому пункті особами укладається угода про нерозголошення та конфіденційність у визначеному законом порядку;
  3. Строк обробки (у тому числі зберігання): не більше строку надання послуг, за виключенням обробки в історичних та статистичних цілях, але не менше строку позовної давності з моменту надання послуг.