ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Натискаючи «ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ» Ви підтверджуєте своє бажання користування сервісом та надаєте ПрАТ «Київстар» згоду на обробку своїх персональних даних, зміст якої викладено нижче, з метою визначеною нижче.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Дійсним підтверджую, що вносячи свої дані до форми, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року, № 2297-VI, я надаю ПрАТ «Київстар» згоду на: обробку персональних даних, отриманих із первинних джерел з метою визначеною в пункті 4 цієї Згоди; передачу зазначених персональних даних третім особам; обробку таких персональних даних в історичних та статистичних цілях; обробку і зберігання їх протягом строку визначеного в пункті 6 Згоди. Одночасно підтверджую, що мене належним чином повідомлено про:
  1. Володільця персональних даних, яким виступає ПрАТ «Київстар» та який забезпечує належний захист персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
  2. Склад та зміст персональних даних, на обробку яких я надаю цю згоду, а саме: прізвище, ім’я та по-батькові, особистий абонентський номер телефону, адресу електронного поштового ящика, РНОКПП (ІНН);
  3. Мої права, як суб’єкта персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;

  1. Мету обробки персональних даних, що полягає в забезпеченні якісної обробки вашого запиту, комунікації з Вами представників ПрАТ «Київстар», статистичній обробці, інформуванні про нові пропозиції та продукти, та інформуванні заявника про перебіг розгляду його заявок;
  2. Третіх осіб, яким можуть передаватися Ваші персональні дані: технічні партнери, контрагенти ПрАТ «Київстар», що забезпечують належне надання послуг, юридичні особи Групи Компаній Veon, зокрема VEON Ltd. за адресою Claude Debussylaan 88, 1082 MD Амстердам, Нідерланди та, у визначених законом випадках, державні органи. З зазначеними у цьому пункті особами укладається угода про нерозголошення та конфіденційність у визначеному законом порядку;
  3. Строк обробки (у тому числі зберігання): не більше строку надання послуг, за виключенням обробки в історичних та статистичних цілях, але не менше строку позовної давності з моменту надання послуг.